Έμπειρο διδακτικό προσωπικό (Δημοτικό)

Στο Δημοτικό Σχολείο του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ διδάσκουν εκπαιδευτικοί:

 

  • με πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
  • εξοικειωμένοι με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογιών
  • με ενδιαφέρον για διαρκή επιμόρφωση μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων για το πώς θα αποδώσουν τα μέγιστα στο παιδί
  • με ομαδικό πνεύμα ως απόρροια των εβδομαδιαίων συσκέψεων που έχουν ως στόχο το συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και την ανταλλαγή απόψεων για καλύτερους παιδαγωγικούς χειρισμούς.
  • Όλοι οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των μαθητών (δάσκαλοι, θεατρολόγοι, καθηγητές φυσικής αγωγής, καθηγητές μουσικής, καθηγητές αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, καθηγητές πληροφορικής ) είναι κοινωνοί των ίδιων αρχών και αξιών που διέπουν το σχολείο μας στο σύνολό του.