Αγγλικά

UK-Union-FlagΣτο ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ η αγγλική γλώσσα κατέχει μια σημαντική θέση. Στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, η εκμάθηση των αγγλικών ως η πρώτη ξένη γλώσσα ξεκινά στον Παιδικό Σταθμό και παραμένει υποχρεωτικό μάθημα ως το τέλος του Δημοτικού. Κατά τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην ουσιαστική αφομοίωση της ύλης, στην απόκτηση ευχέρειας στην προφορική επικοινωνία και στην απόκτηση των ανάλογων διπλωμάτων που πιστοποιούν την κατάκτηση της γνώσης.

 

 

  • Καθηγητές με εμπειρία και συναίσθηση ευθύνης για το αποτέλεσμα της διδασκαλίας τους στους μαθητές
  • Συνεχής αξιολόγηση των μαθητών, προκειμένου να βρίσκονται κάθε χρονική στιγμή στο επίπεδο στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τις επιδόσεις τους

  • Επιλογή ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών βιβλίων από όλους τους διεθνώς αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους

  • Εκπόνηση ατομικών – ομαδοσυνεργατικών – διερευνητικών – διαθεματικών εργασιών

  • Αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων και οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού (CD, διαδικτυακό υλικό, προβολή ταινιών, επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες κ.α.)

  • Συστηματικό πρόγραμμα ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών

  • Σημειώσεις – βοηθήματα ύλης τα οποία το σχολείο μας εκδίδει, εστιασμένα στις ανάγκες του κάθε τμήματος ξεχωριστά

  • Παρακολούθηση αλλά και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων στην αγγλική γλώσσα

  • Δωρεάν επιπλέον ενισχυτικά μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις όλων των επιπέδων

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

ΔΙΠΛΩΜΑ

Ποσοστό επιτυχίας Σχολείου

Starters

100 %

Movers

100 %

Flyers

100 %

ΚΕΤ

100 %