Αγγλικά (Νηπιαγωγείο)

Στο Νηπιαγωγείο μας η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται καθημερινά σε θεματικές ενότητες με ιδιαίτερα επικοινωνιακό τρόπο μέσα από το σύστημα έμπειρης Αγγλίδας καθηγήτριας.

 

Για την ευκολότερη εξοικείωση με την ξένη γλώσσα γίνεται χρήση παραμυθιών, τραγουδιών, ειδικών παιχνιδιών, καθώς και σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (CD, DVD, Η/Υ) που αποτελούν βασικά εργαλεία για την μετάδοση των πρώτων ξενόγλωσσων ερεθισμάτων στα παιδιά μας.

 

Τα νήπια αβίαστα, μέσα από τους κατάλληλους χειρισμούς και το σύγχρονο εποπτικό υλικό, μαθαίνουν να κατανοούν την αγγλική γλώσσα και στη συνέχεια να επικοινωνούν με απλές λέξεις και μικρές φράσεις.