Αθλητικές δραστηριότητες

Αθλητικές δραστηριότητες εβδομαδιαίως
(ΤΑΕΚWONDΟ για όλα τα νήπια και μπαλέτο-ρυθμική για τα κορίτσια) με στόχο:

  • τη γνωριμία των παιδιών με αθλήματα που απευθύνονται στην ηλικία τους
  • την καλλιέργεια πνεύματος ευγενούς άμιλλας 
  • την εξάσκηση του καλύτερου συντονισμού των κινήσεων

 

Επιπλέον, στο Νηπιαγωγείο:

  • υλοποιούνται προγράμματα με στόχο την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης
  • υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για τους κανόνες σωστής διατροφής και υγιεινής
  • πραγματοποιούνται επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και θεατρικών παραστάσεων. Ταυτόχρονα, όμως, οι υποδομές του Σχολείου μας διευκολύνουν τη φιλοξενία εντός των εγκαταστάσεών μας προγραμμάτων από πολιτιστικούς φορείς και θεατρικών παραστάσεων, κατάλληλων για την προσχολική ηλικία
  • καλλιεργείται η φιλαναγνωσία , η επαφή με τη λογοτεχνία και η μουσειακή αγωγή 
  • πραγματοποιείται ετήσιος έλεγχος από παιδοδοντίατρο

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα νήπια δημιουργούν δικές τους ιστορίες και παραμύθια.

 

Παράλληλα, μαθαίνουν να αξιοποιούν και τη δανειστική βιβλιοθήκη, η οποία διαθέτει αρκετούς τίτλους βιβλίων.

 

Επιπλέον, γνωστοί καταξιωμένοι συγγραφείς, βιβλία των οποίων έχουμε διαβάσει, επισκέπτονται το Σχολείο, συνομιλούν με τα παιδιά και απαντούν στις ερωτήσεις τους.