Γερμανικά

german

 

 

 

 

  • Χρήση ποικίλων σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας
  • Εκπόνηση διαφόρων τύπων εργασιών (ομαδοσυνεργατικές, διερευνητικές, διαθεματικές)
  • Αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων
  • Πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (CD, διαδικτυακό υλικό, προβολή ταινιών, κάρτες, επιτραπέζια παιχνίδια)
  • Εξωσχολικά βιβλία
  • Σημειώσεις – βοηθήματα ύλης τα οποία το σχολείο μας εκδίδει, εστιασμένα στις ανάγκες του κάθε τμήματος ξεχωριστά.
  • Δωρεάν επιπλέον ενισχυτικά μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις όλων των επιπέδων

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑ

Ποσοστό επιτυχίας Σχολείου

Α1

100 %