Γλώσσα μαθηματικά (δημοτικό)

Το σχολείο μας δίνει έμφαση στους δύο ακρογωνιαίους λίθους της εκπαίδευσης, τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

 

Στόχος μας είναι η αφομοίωση της ύλης για να αποφευχθεί η δημιουργία γνωστικών κενών που θα δυσχεραίνουν την προσπάθεια και τις επιδόσεις του μαθητή στο Σχολείο.