Γυμνάσιο

Συνεργαζόμαστε με τα εκπαιδευτήρια ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ στο Χαϊδάρι

www.politropiarmonia.gr

καθώς και με τα εκπαιδευτήρια SAINT PAUL στον Πειραιά

www.saintpaul-delasalle.gr