Διακρίσεις συμμετοχές

Σημαντικές διακρίσεις στο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι

Για άλλη μια χρονιά, οι μαθητές του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ σημείωσαν σημαντικές διακρίσεις στο Σκάκι.
Ο μαθητής μας, Κουτσουβέλης Σπύρος, διέπρεψε καταλαμβάνοντας την 3η θέση.

 

 

Σημαντικές διακρίσεις στο Σχολικό Πρωτάθλημα –ΤΑΕ ΚWON DΟ
Για άλλη μια χρονιά, οι μαθητές του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ σημείωσαν σημαντικές διακρίσεις στο ΤΑΕ ΚWON DΟ
Ο μαθητής μας, Βαλεράς Αλέξανδρος, διέπρεψε καταλαμβάνοντας την 1η θέση.