Δραστηριότητες

 1. ΑΓΓΛΙΚΑ
 2. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ)
 3. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
 6. ΧΟΡΟΣ
 7. ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
 8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 9. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 10. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
 11. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ