Εικαστική αγωγή

Η διδασκαλία των Εικαστικών αποσκοπεί στο να γνωρίσει ο μαθητής τις Εικαστικές Τέχνες, να αναδείξει τη δημιουργικότητά του μέσα από την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου και να καλλιεργήσει την αισθητική του ευαισθησία.

 

Εξοικειώνονται με τα υλικά και τα εργαλεία και έρχονται σε επαφή με ποικίλες τεχνικές.

 

 Στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις πρωταρχικές αξίες του σχεδίου γραμμής, με τη σύνθεση του εικαστικού έργου και με βασικά υλικά και τεχνικές και με έργα κορυφαίων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

 

Στη Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, συνεχίζεται η εμπέδωση των τεχνικών ζωγραφικής και χρήσης των υλικών και, παράλληλα, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την τεχνική του κολλάζ, τις τρισδιάστατες κατασκευές και την κεραμική, σε διαθεματική προσέγγιση με το μάθημα της Ιστορίας και συγκεκριμένα με την Κυκλαδική και Μυκηναϊκή περίοδο.

 

Στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, οι μαθητές ασχολούνται κυρίως με τη χαρακτική σε λινόλεουμ, με τη γλυπτική με σύρμα και χαρτί και με την τέχνη του ψηφιδωτού, σε διαθεματική προσέγγιση με το μάθημα της Ιστορίας και συγκεκριμένα με την ιστορία του Βυζαντίου.