Ενημέρωση γονέων

Επειδή πρέπει να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία Σχολείου – Οικογένειας το «ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» καθιέρωσε:

  1. Πρωινές συναντήσεις κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία.
  2. Απογευματινές συγκεντρώσεις, μια φορά κάθε μήνα.
  3. Συμβουλευτική υποστήριξη των Γονέων μέσω Ψυχολόγων-Παιδαγωγών προκειμένου να ανταλλάσσονται απόψεις και να λύνονται προβλήματα (όπως το άγχος του αποχωρισμού, ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες, θέματα πένθους, υιοθεσίας κ.α.).