Εξοπλισμός αιθουσών

Οι αίθουσες διδασκαλίας του Νηπιαγωγείου είναι εξοπλισμένες με όλο το σύγχρονο παιδαγωγικό εποπτικό υλικό.

  • Σύστημα GlenDoman με υλικό για όσες θεματικές ενότητες υποστηρίζονται καλύτερα μέσα από τη συγκεκριμένη μέθοδο

  • Υλικό για την εκμάθηση αριθμών, για την πραγματοποίηση μετρήσεων με στόχο την εισαγωγή των νηπίων στον κόσμο των Μαθηματικών για ατομική και ομαδική χρήση

  • Υλικό για πειράματα με στόχο την εισαγωγή των νηπίων στον κόσμο των φυσικών επιστημών

  • Υλικό προανάγνωσης και προγραφής με στόχο την κατάκτηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής για ατομική και ομαδική χρήση

  • Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις αίθουσες του Νηπιαγωγείου (χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών – διαδραστικοί πίνακες)

  • Κουκλοθέατρο

  • Γωνιές ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας