Θεατρική αγωγή

Στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ πιστεύουμε ότι η Θεατρική Αγωγή προσφέρει πολλά στη ψυχοσωματική, κοινωνική και επικοινωνιακή ανάπτυξη των παιδιών.

 

Για το λόγο αυτό, από το πρώτο κιόλας έτος της λειτουργίας του Σχολείου μας, την εντάξαμε στο σχολικό μας πρόγραμμα:

 

Με το Θεατρικό Παιχνίδι (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού)

 

Οι μαθητές μέσα από το θεατρικό παιχνίδι αποφορτίζονται συναισθηματικά και εκτονώνονται με δημιουργικό τρόπο. Συγχρόνως, ενθαρρύνεται η φαντασία, η διερεύνηση των αισθήσεων και η εξωτερίκευση των συναισθημάτων τους. Επίσης, ενισχύεται η αυτενέργεια, η ενεργοποίηση και η παρέμβαση στη δημιουργική διαδικασία.

 

Με παραστάσεις που παρουσιάζονται από τους μαθητές του Σχολείου, κάθε τμήμα κάθε τάξης ανεβάζει μια θεατρική παράσταση το χρόνο στην οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές των τάξεων.

 

Ο λόγος που ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή όλων των παιδιών στις θεατρικές παραστάσεις είναι γιατί πιστεύουμε ότι μέσω αυτών:

 

 

  • Ενισχύεται η ομαδικότητα, η συνεργασία και το συλλογικό πνεύμα προς όφελος του ομαδικού αποτελέσματος και η χαρά της συμμετοχής σε μια συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία. 
  • Καλλιεργείται η αυτοπειθαρχία και η αυτοσυγκέντρωση.
  • Με την έκθεση στο κοινό τα παιδιά ξεπερνούν τυχόν ανασφάλειες και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους.
  • Οι μαθητές έρχονται σε άμεση βιωματική επαφή με το καλλιτεχνικό προϊόν μέσω της σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και του δραματικού κειμένου με τη θεατρική σκηνή.
  • Αναπτύσσονται τα εκφραστικά μέσα των παιδιών και η λεκτική αλλά και εξωλεκτική επικοινωνία (σώμα, κίνηση, πρόσωπο, φωνή, λόγος, ψυχοσωματική έκφραση).
  • Προωθείται η ορθή χρήση της γλώσσας.
  • Ενισχύεται η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.