Θεωρητικά μαθήματα (δημοτικό)

(ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

 

Στο σχολείο μας θεωρούμε την αφομοιωμένη γνώση των θεωρητικών μαθημάτων απαραίτητο λιθαράκι για την πνευματική συγκρότηση του ανθρώπου. Γι’ αυτό το λόγο εφαρμόζουμε προγράμματα διαθεματικής προσέγγισης και δίνουμε έμφαση σε πρωτότυπες δραστηριότητες (projects, δραματοποίηση των περιόδων της ιστορίας που διδάσκεται κάθε τάξη, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.α.).