Πληροφορική

Η έγκαιρη, αλλά κυρίως σωστή, μύηση του παιδιού στον κόσμο της Πληροφορικής αποτελεί για το Σχολείο μας έναν καίριας σημασίας στόχο.

 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα σε σύγχρονα εργαστήρια Πληροφορικής εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας, ο αριθμός των οποίων είναι τέτοιος που κατά το μάθημα της Πληροφορικής ο κάθε μαθητής να χειρίζεται το δικό του υπολογιστή. Επίσης, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής υποστηρίζεται από πρωτότυπα βιβλιοτετράδια τα οποία παρέχονται δωρεάν σε όλους τους μαθητές.

 

pliroforiki1Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με το χειρισμό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και με βασικές λειτουργίες του λογισμικού. Συγχρόνως, στη διδασκαλία αξιοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων και ζωγραφικής, προκειμένου το μάθημα να γίνεται πιο ενδιαφέρον και δημιουργικό. Μέχρι τη ΣΤ΄ Δημοτικού, οι μαθητές έχουν έρθει σε επαφή με προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (Word), ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (Powerpoint) και λογιστικών φύλλων (Excel), καθώς και με απλές εφαρμογές προγραμματισμού. Μάλιστα, όσοι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού επιθυμούν, στο τέλος της σχολικής χρονιάς λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης Πληροφορικής .