Σύστημα διδασκαλίας (δημοτικό)

Θεμελιώδης στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σχολείου που θα παρέχει στους μαθητές μας ουσιαστική παιδεία. Θα εξασφαλίζει υψηλό βαθμό εκπαίδευσης για την πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, ηθικές αξίες για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων χαρακτήρων, κοινωνικές αρχές για την ομαλή και αξιοπρεπή ενσωμάτωση στην κοινωνία και ψυχική καλλιέργεια για την αρμονική και συναισθηματική τους ισορροπία.

 

Το Δημοτικό μας Σχολείο ενισχύει την πολύπλευρη εκπαίδευση εμποδίζοντας έτσι την στείρα παροχή γνώσης. Οι μαθητές μας αποκτούν ανεπτυγμένη κριτική ικανότητα και χρησιμοποιούν παραγωγικά τη γνώση που αποκτούν, πράγμα που αποδεικνύεται από τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και κατακτήσεις πτυχίων!

 

Με ένα άρτιο επιτελείο παιδαγωγών στη διάθεσή μας, προσεγγίζοντας το κάθε παιδί χωριστά, τα παιδιά μας, όχι μόνο αποκτούν την απαραίτητη πρωτοβάθμια γνώση, αλλά τη μέγιστη δυνατή καλλιέργεια των ψυχικών, πνευματικών και σωματικών τους ικανοτήτων. Η διδασκαλία της μάθησης μέσα από τις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και τη χρήση πρότυπων μεθόδων διδασκαλίας και νέων τεχνολογιών γίνεται πλέον μια ευχάριστη καθημερινότητα για τον μαθητή. Εκπληκτικά αποτελέσματα επέφερε η πρωτοποριακή μέθοδος της προετοιμασίας του μαθήματος της επόμενης μέρας δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αποσαφηνίζουν τυχόν δυσνόητους όρους, να αφομοιώνουν καλύτερα την ύλη των μαθημάτων τους, να αποκτούν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και συνάμα οδήγησε στην αποφόρτιση των γονέων από το άγχος του διαβάσματος και ελέγχου των παιδιών τους.

 

Το δύσκολο αυτό εγχείρημά μας ολοκληρώνεται με τη συνεχή ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς. Έτσι, εξασφαλίζεται η παιδεία με όλη τη σημασία του όρου.

 

Σε κάθε μαθητή παρέχεται η ευκαιρία να:

 

 

  • αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις καθώς και τους μηχανισμούς αφομοίωσής τους
  • χρησιμοποιεί ορθά τον προφορικό και γραπτό λόγο
  • αναπτύξει την κριτική σκέψη και ικανότητα
  • κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις ξένες γλώσσες
  • γίνει τεχνολογικά εγγράμματος
  • αναδείξει τα ατομικά του ταλέντα
  • ευαισθητοποιηθεί σε οικολογικά ζητήματα
  • διαμορφώσει αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα και ηθικές αξίες
  • κοινωνικοποιηθεί και να αναπτύξει διαπροσωπικές σχέσεις

 

Η μαθησιακή διαδικασία γίνεται αποτελεσματική και ελκυστική με:

 

 • την πλήρη σειρά βιβλίων που έχουν συγγράψει οι άρτια καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μας 
 • με μεθόδους project
 • με ομαδοσυνεργατικές διδασκαλίες που βοηθούν στην προαγωγή της συμμετοχικότητας, της δημιουργικής σκέψης και βιωματικής μάθησης
 • με πλήθος εποπτικών μέσων (διαδραστικοί πίνακες, projectors, Η/Υ κ.α.)

 

Απόρροια των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας μας είναι τα μεγιστοποιημένα ακαδημαϊκά αποτελέσματα.