Σύστημα διδασκαλίας

Οι μέθοδοι διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο μας ευνοούν την αυτενέργεια και την ανάληψη πρωτοβουλιών και καλλιεργούν την υπευθυνότητα και την κριτική σκέψη των παιδιών.

Ο μαθητής με τη βοήθεια της νηπιαγωγού αντιλαμβάνεται τι θέλει να μάθει, πώς μπορεί να το μάθει και με ποια μέσα μπορεί να κατακτήσει τη γνώση, εργάζεται δηλαδή αυτόνομα έχοντας στο μυαλό του τη φράση ”ΘΕΛΩ, ΜΠΟΡΩ, ΜΑΘΑΙΝΩ”

Στόχος είναι το παιδί με τη δική του εσωτερική συνειδητοποίηση και επιλογή να λειτουργεί με μεγάλα περιθώρια ελευθερίας και πειθαρχίας χωρίς το φόβο της τιμωρίας.