Τμήματα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΑ

ΒΡΕΦΙΚΑ – ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΑ – ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΑ – ΝΗΠΙΑΚΑ

 

ΝΑΥΠΗΓΟΙ

6 μηνών – 12 μηνών

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

12 μηνών – 24 μηνών

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

24 μηνών – 30 μηνών

ΧΗΜΙΚΟΙ

30 μηνών – 3 ετών

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

3 ετών – 4 ετών

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

4 ετών – 5 ετών

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

5 ετών – 6 ετών

 

Εδώ τα παιδιά μας χωρίζονται σε τμήματα ολιγομελή ανάλογα με την ηλικία τους.

 

flag-world-franceΒασικό μας στόχο αποτελεί η πνευματική συγκρότηση και η συναισθηματική σταθερότητα των παιδιών μας μέσα από την εφαρμογή εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών μεθόδων και εξελιγμένων εποπτικών μέσων διδασκαλίας από ειδικά καταρτισμένους νηπιαγωγούς.

Στην αίθουσα της παιδαγωγικής διδασκαλίας εφαρμόζεται το σύστημα του παιδαγωγού και Ψυχολόγου-Ερευνητή της παιδικής νόησης, Glen Doman.

Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και βασίζεται στη διδασκαλία και μάθηση “μαθηματικών και ανάγνωσης” ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ, μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι.

Μέσω αυτής το παιδί, τελειώνοντας το νηπιαγωγείο μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε πράξη μέχρι το 100, να συγκρίνει αριθμούς μεταξύ τους, να λύνει απλές εξισώσεις να γράφει λέξεις και να διαβάζει παραμύθια. Πρόκειται για μια σύγχρονη μέθοδο διδακτικής που στηρίζεται στις τρεις αισθήσεις: στην όραση (οπτικό πεδίο), στην ακοή (ακουστικό πεδίο) και στη ψηλάφηση (πεδίο αφής).

flag-world-franceΕίναι πράγματι εκπληκτικά τα αποτελέσματα σχετικά με το τι μπορεί να μάθει ένα παιδί μέσα από το παιχνίδι γεγονός, που επιτυγχάνεται μέσα σ’ ένα ιδανικά διαμορφωμένο περιβάλλον, όπου έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί και να δημιουργήσει.

Το γυμναστήριο, το κλειστό κολυμβητήριο, το θέατρο, η αίθουσα υπολογιστών, ξένων γλωσσών, εικαστικών, κουκλοθέατρου και χορού, καθώς και η παιδική χαρά του σταθμού αποτελούν τους χώρους των καθημερινών αποδράσεων των παιδιών μας.