Προβολή Παιδικό πολυτεχνείο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

 Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας: 210-5910900

FAX: 210-5910021

Ιστοσελίδα: www.paidipol.gr

Mail: paidipol@otenet.gr

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:ΡΟΔΟΥ 11 – ΧΑΪΔΑΡΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ:ΣΚΥΡΟΥ 16 – ΧΑΪΔΑΡΙ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 48 – ΧΑΪΔΑΡΙ