Η επιλογή ενός σχολείου είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που καλείται ένας γονέας να πάρει, προσφέροντας στο παιδί του τα καλύτερα εφόδια για ένα δυνατό ξεκίνημα στη ζωή.

Βασιζόμενοι στην πολυετή μας πείρα ως προς την παροχή άρτιας και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας και ξεπερνάμε τις προσδοκίες μας.

Σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον διαμορφώνουμε πολύπλευρες και σφαιρικά αναπτυγμένες προσωπικότητες ικανές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής. Οι μαθητές καλλιεργούν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και αποκτούν προσαρμοστικότητα, αυτοδιαχείριση και ικανότητα λήψης αποφάσεων.

Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό σύστημα, η κατανόηση και η αποδοχή των διαφορετικών αναγκών του κάθε μαθητή είναι στοιχεία που βοηθούν τους μαθητές μας να αποκτήσουν αίσθημα ελευθερίας και να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη. Καθίστανται, έτσι, σε άτομα γεμάτα αυτοπεποίθηση, ικανά να χαράξουν την πορεία τους ως πολίτες του αύριο.

Το διδακτικό πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών –συναισθηματικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από δημιουργικές, ελκυστικές, παιδαγωγικά άρτιες και διδακτικά αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται περιττή οποιαδήποτε εξωσχολική φροντιστηριακή διδασκαλία.

Το ειδικά επιλεγμένο εκπαιδευτικό προσωπικό συνεργάζεται αποτελεσματικά με όλους τους γονείς για να μειώσει τις ανησυχίες τους και να βοηθήσει στην επίλυση οποιουδήποτε αναφύοντος θέματος. Επίσης, είναι καταρτισμένο ώστε να εμπνέει και να διεγείρει το ενδιαφέρον του κάθε παιδιού, αναπτύσσοντας αρχές και αξίες όπως είναι η ευγένεια, ο αυτοσεβασμός, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η ειλικρίνεια.

Το Σχολείο μας δίνει έμφαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών (αγγλικά από τον βρεφικό σταθμό, γαλλικά και γερμανικά) και πετυχαίνει να ομιλείται η αγγλική γλώσσα σχεδόν σαν μητρική, εφόδιο ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία και την εξέλιξη των μαθητών μας.

Μέσα από το οικογενειακό κλίμα του Σχολείου μας, ως συνέχεια της δικής σας αγκαλιάς, το παιδί σας θα γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.