Το ειδικά επιλεγμένο εκπαιδευτικό προσωπικό συνεργάζεται αποτελεσματικά με όλους τους γονείς για να μειώσει τις ανησυχίες τους και να βοηθήσει στην επίλυση οποιουδήποτε αναφύοντος θέματος. Επίσης, είναι καταρτισμένο ώστε να εμπνέει και να διεγείρει το ενδιαφέρον του κάθε παιδιού, αναπτύσσοντας αρχές και αξίες όπως είναι η ευγένεια, ο αυτοσεβασμός, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η ειλικρίνεια. Επιλέγεται με αυστηρές διαδικασίες και διακρίνεται για τα ακαδημαϊκά του προσόντα, την αγάπη του για τα παιδιά και τη συνεχή επιμόρφωσή του.  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των μαθητών (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεατρολόγοι, καθηγητές φυσικής αγωγής, καθηγητές μουσικής, καθηγητές αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, καθηγητές πληροφορικής, ρομποτικής κ.ά) είναι κοινωνοί των ίδιων αρχών και αξιών που διέπουν το σχολείο μας στο σύνολό του. Είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογιών και με διδακτική εμπειρία και ομαδικό πνεύμα συντονίζουν το εκπαιδευτικό έργο και υπηρετούν άρτια το παιδαγωγικό σύστημα του Σχολείου μας.