Φροντίζουμε και υποστηρίζουμε τις ανάγκες κάθε παιδιού και κάθε γονιού. Πιστεύουμε στη δημιουργική συνεργασία μεταξύ Γονέων, Παιδιών και Σχολείου που βασίζεται στο πρότυπο της δομής μιας Οικογένειας.