Είμαστε υπερήφανοι για το πολύ υψηλό ποσοστό μαθητών μας που επιτυγχάνουν στις ξένες γλώσσες.