Εξασφαλίζουμε την ποιότητα του εκπαιδευτικού μας έργου με την υψηλή επιστημονική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών μας και τη διαρκή τους επιμόρφωση. Αξιολογούμε και αξιολογούμαστε καθημερινά μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουμε σχεδιάσει και υλοποιήσει για να βελτιώνουμε το έργο μας.