Η Φιλοσοφία μας

Το Δημοτικό Σχολείο του Παιδικού Πολυτεχνείου παρέχει στους μαθητές του ουσιαστική παιδεία εξασφαλίζοντας τις θεμελιώδεις γνώσεις για την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, διαμορφώνει ακέραιους χαρακτήρες καλλιεργώντας ηθικές αξίες και αρετές, ανιχνεύει  τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών μέσα από την ενασχόληση με ποικίλες δραστηριότητες και καλλιεργεί την κριτική και συνθετική σκέψη με την οποία συνδυάζεται η προϋπάρχουσα γνώση σε νέα ζητήματα.

Όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος διδάσκονται με σύγχρονο και εμπλουτισμένο τρόπο, αλλά και με τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Στο Σχολείο μας δίνεται έμφαση στην ουσιαστική μόρφωση των μαθητών, στην αποτελεσματική αφομοίωση της ύλης και στη χαρά που απορρέει από τη γνώση. Κάθε μαθητής παρακολουθείται εξατομικευμένα με σκοπό να μη δημιουργούνται γνωστικά κενά που θα δυσχεραίνουν την προσπάθεια και τις επιδόσεις του στο Σχολείο.

Τα κύρια μαθήματα (γλώσσα, μαθηματικά, αγγλικά κ.ά.) διδάσκονται με επαυξημένο ωράριο προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη εκμάθηση και εμπέδωση των διάφορων εννοιών.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Γλώσσα και Μαθηματικά

Το σχολείο μας δίνει έμφαση στους δύο ακρογωνιαίους λίθους της εκπαίδευσης, τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές μας μαθαίνουν ορθογραφημένη γραφή με ετυμολογική ανάλυση κάθε λέξης, εκφραστική ανάγνωση και παραγωγή δομημένου λόγου (προφορικού και γραπτού). Καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία μέσα από τα λογοτεχνικά βιβλία και από τη σχολική βιβλιοθήκη και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους μέσα από παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες.

Αναφορικά με τα Μαθηματικά, αποκτούν ευχέρεια στους νοερούς υπολογισμούς, αναπτύσσουν τη μαθηματική σκέψη και τη λογική μέσα από γρίφους και δράσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας και αξιοποιούν μαθηματικά λογισμικά στον διαδραστικό πίνακα. Παράλληλα, εξασκούνται σε στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων, λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς και μέσα πό πρόσθετες ώρες μελέτη που πραγματοποιούνται καθημερινά μαζί με τον δάσκαλό τους διασφαλίζουν την καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης.

Θεωρητικά μαθήματα

(ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

Στο σχολείο μας θεωρούμε την αφομοιωμένη γνώση των θεωρητικών μαθημάτων απαραίτητο λιθαράκι για την πνευματική συγκρότηση του ανθρώπου. Γι’ αυτό τον λόγο εφαρμόζουμε προγράμματα διαθεματικής προσέγγισης και δίνουμε έμφαση σε πρωτότυπες δραστηριότητες (projects, δραματοποίηση των περιόδων της ιστορίας που διδάσκεται κάθε τάξη, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.α.). Οι μαθητές μας κατανοούν το «πώς» και το «γιατί» και οδηγούνται στην αφομοίωση της ύλης με βιωματικό τρόπο.

Φιλαναγνωσία

Οι μαθητές μας έρχονται σε επαφή με πλήθος εξωσχολικών βιβλίων, ακονίζον τη φαντασία τους και είναι έτοιμοι για να δημιουργήσουν τα δικά τους παιδικά βιβλία με εικονογράφηση. Συνεργάζονται, ανταλλάσσουν ιδέες και διασκεδάζουν.

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ η αγγλική γλώσσα κατέχει μια σημαντική θέση. Στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, η εκμάθηση των αγγλικών ως η πρώτη ξένη γλώσσα ξεκινά στον Παιδικό Σταθμό και παραμένει υποχρεωτικό μάθημα ως το τέλος του Δημοτικού. Κατά τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην ουσιαστική αφομοίωση της ύλης, στην απόκτηση ευχέρειας στην προφορική επικοινωνία και στην απόκτηση των ανάλογων διπλωμάτων που πιστοποιούν την κατάκτηση της γνώσης.

Οι μαθητές μας αξιολογούνται συστηματικά ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μαθημάτων, εκπονούν διαθεματικές και διερευνητικές εργασίες αξιοποιώντας τις γνώσεις τους από τα άλλα μαθήματα, χρησιμοποιοποιούν οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για την ηλικία τους (επιτραπέζια παιχνίδια, κάρτες, εκπαιδευτικές ταινίες, κ.ά.), παρακολουθούν στην αγγλική γλώσσα ομιλίες, διαλέξεις, διαδραστικά παραμύθια κ.ά. και φτάνουν σε σημείο να την έχουν κατακτήσει σχεδόν σαν μητρική αποτελώντας ένα σημαντικό εφόδιο για τη μετέπειτα πορεία τους.

Γαλλικά και Γερμανικά

Μέσα από ολιγομελείς ομάδες γίνεται η προετοιμασία των παιδιών για τη δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά-γερμανικά). Οι μαθητές μας είναι σε θέση μέσα από ποικίλες σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας να εκπονήσουν διάφορους τύπους εργασιών, να αξιοποιήσουν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και να οδηγηθούν στο τέλος της χρονιάς στην απόκτηση των αντίστοιχων διπλωμάτων.

Καλλιτεχνική αγωγή

Εικαστικά, Μουσική, Χορός

Εικαστική αγωγή

Η διδασκαλία των Εικαστικών αποσκοπεί στο να γνωρίσει ο μαθητής τις Εικαστικές Τέχνες, να αναδείξει τη δημιουργικότητά του μέσα από την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου και να καλλιεργήσει την αισθητική του ευαισθησία. Οι μαθητές μας εξοικειώνονται με υλικά και εργαλεία και έρχονται σε επαφή με ποικίλες τεχνικές.

Μουσική αγωγή

Στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ πιστεύουμε ότι η ενασχόληση με τη μουσική βοηθά σημαντικά στην πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή κάθε ηλικίας. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται αποτελεσματικά στο Σχολείο μας με τη διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής από εξειδικευμένους και έμπειρους στο αντικείμενο καθηγητές, με τη χρήση μιας ποικιλίας μουσικών οργάνων και οπτικοακουστικού υλικού που διαθέτει το Σχολείο μας, καθώς και με τη συμμετοχή στη Χορωδία και τα Μουσικά Συγκροτήματα (πιάνο, κιθάρα, βιολί, βιολοντσέλο, ντραμς, φωνητική) όσων μαθητών επιθυμούν να ασχοληθούν σε μεγαλύτερο βάθος και με πιο συστηματικό τρόπο με τη μουσική. Με τη συμμετοχή των μαθητών μας σε συναυλίες και μουσικά φεστιβάλ, ενισχύεται η κοινωνικότητά τους, η συνεργασία τους, η αυτοπεποίθησή τους, αλλά και η αυτοπειθαρχία τους, με αποτέλεσμα τόσο την προσωπική τους ικανοποίηση όσο και την επικοινωνία με τους άλλους.

Χορός

Για την ανάπτυξη της εκφραστικότητας των κινήσεων των μαθητών μας έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά τους το μάθημα του Χορού. Ο χορός επιδρά θετικά στην ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων των μαθητών μας και ενισχύει την αυτοέκφρασή τους. Οι μαθητές μας έρχονται σε επαφή με μοντέρνους και παραδοσιακούς χορούς, ενώ πραγματοποιούνται και μαθήματα μπαλέτου και ρυθμικής για  θέλουν να  

Πληροφορική-Ρομποτική

Η έγκαιρη, αλλά κυρίως, η σωστή μύηση του παιδιού στον κόσμο της Πληροφορικής αποτελεί για το Σχολείο μας έναν καίριας σημασίας στόχο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα σε σύγχρονα εργαστήρια Πληροφορικής εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας. Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τον χειρισμό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και με βασικές λειτουργίες του λογισμικού. Συγχρόνως, στη διδασκαλία αξιοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων και ζωγραφικής, προκειμένου το μάθημα να γίνεται πιο ενδιαφέρον και δημιουργικό. Μέχρι τη ΣΤ΄ Δημοτικού, οι μαθητές έχουν έρθει σε επαφή με προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (Word), ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (Powerpoint) και λογιστικών φύλλων (Excel), καθώς και με απλές εφαρμογές προγραμματισμού.

Με παιγνιώδη τρόπο οι μαθητές μας έρχονται σε επαφή με το μάθημα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και της Πληροφορικής. Μαθαίνουν να παίζουν παιχνίδια που βασίζονται στις αρχές του προγραμματισμού, αναπτύσσουν την ικανότητα της λογικής ακολουθίας, πειραματίζονται, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ηλεκτρονικά και ρομποτικά κατασκευάσματα και μυούνται στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης.

Αθλητικές δραστηριότητες

Για τη σωστή κινητική ανάπτυξη των παιδιών μας απαιτείται η επαφή με τη γυμναστική. Μέσα από την εκμάθηση των κινήσεων τα παιδιά μας καλλιεργούν πνεύμα ευγενούς άμιλλας, αποκτούν τον έλεγχο των μυών του σώματός τους, το οποίο “χτίζεται” αρμονικά, γνωρίζουν τα διάφορα αθλήματα και αναπτύσσουν την αντίληψή τους, αφού καλούνται να μιμούνται και να συνδυάζουν κινήσεις.

Επίσης, με την καθοδήγηση έμπειρου Προπονητή γνωρίζουν μέσω παιχνιδιού το άθλημα του TAE KWON DO, αναπτύσσουν το μυοσκελετικό τους σύστημα, βελτιώνουν την αντίληψη του χώρου, της ισορροπίας και τον συγχρονισμό των κινήσεών τους.

Παιδί και Ψυχαγωγικές επισκέψεις

Μέσα στο πρόγραμμα του «Παιδικού Πολυτεχνείου» συμπεριλαμβάνονται μηνιαίες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σε ζωολογικούς κήπους για την επαφή με το μεγαλείο του ζωικού βασιλείου καθώς και σε μουσεία, θέατρα και κινηματογράφους για την καλλιτεχνική επιμόρφωσή τους. Παράλληλα, συχνά διοργανώνουμε επισκέψεις σε βιομηχανίες σοκολάτας, γάλακτος, παιδικών καλλυντικών κ.λ.π. που βοηθούν τα παιδιά μας να κατανοήσουν την παραγωγική διαδικασία και την πορεία δημιουργίας προϊόντων τα οποία θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους.

Παιδί και Εορταστικές εκδηλώσεις

Διοργανώνουμε χριστουγεννιάτικη εορτή, αποκριάτικους χορούς σε μεγάλα ξενοδοχεία, θεατρικές παραστάσεις και γυμναστικές επιδείξεις στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους τα παιδιά συνεργάζονται για την επίτευξη του κοινού στόχου τους, αποβάλλουν την τυχόν εσωστρέφειά τους και την προσωπική τους συστολή και οδηγούνται στην πρωτοβουλιακή τους ενεργοποίηση, για την παρουσίαση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Μεταφορά με Σχολικά Λεωφορεία

Η ασφαλής μετακίνηση των παιδιών μας με τα Σχολικά Λεωφορεία είναι θέμα υψίστης σημασίας για εμάς. Για αυτόν τον λόγο αξιοποιούμε νέας γενιάς Σχολικά Λεωφορεία που καθιστούν πιο άνετη και αξιόπιστη τη μετακίνηση των μαθητών μας. Εφαρμόζουμε σχολαστικό έλεγχο στη συντήρηση των Σχολικών Λεωφορείων και τα έχουμε εξοπλίσει με τις απαραίτητες ζώνες ασφαλείας και καρεκλάκια που ορίζουν οι προδιαγραφές του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Τα παιδιά μας τα παραλαμβάνουμε με τα Σχολικά Λεωφορεία και τα επιστρέφουμε μπροστά στο σπίτι τους σε καθορισμένη ώρα που έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων, με απόλυτη συνέπεια ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Διατροφή

Με τη βοήθεια Διαιτολόγων έχουμε καταρτίσει ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής ειδικά μελετημένο και προσαρμοσμένο στις ευαίσθητες αυτές ηλικίες. Τα φαγητά ετοιμάζονται κάθε μέρα από τον μάγειρά μας, με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά, στο επαγγελματικό μαγειρείο μας όπου όλος ο χώρος αποτελείται από ανοξείδωτα ερμάρια και σκεύη ώστε να καθαρίζονται εύκολα και να μην δημιουργούνται εστίες μικροβίων.

Συνεργασία με την οικογένεια

Απαραίτητο στοιχείο για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών αποτελεί η αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Για αυτό τον λόγο, το Σχολείο μας έχει καθιερώσει:ενημέρωση στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ανάλυση του προγράμματος που θα ακολουθηθεί:

  • ενημέρωση στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ανάλυση του προγράμματος που θα ακολουθηθεί
  • ενημέρωση σε καθημερινή βάση μέσω του τετραδίου επικοινωνίας, αλλά και μέσω της εφαρμογής του Σχολείου μας
  • τακτικές προγραμματισμένες συναντήσεις με τις παιδαγωγούς (νηπιαγωγούς, γυμνάστριες, ναυαγοσώστριες, δασκάλες ειδικοτήτων κτλ.), κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
  • έκτακτη επικοινωνία με την εκάστοτε νηπιαγωγό, σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο
  • αντικειμενική παρατήρηση και σχολιασμός από τους εκπαιδευτικούς προς τους γονείς, χωρίς στοιχεία ωραιοποίησης, με σκοπό την κοινή αντιμετώπιση των αναφύοντων θεμάτων